Służebność przesyłu


Od początku swojej kariery zawodowej specjalizuję się w postępowaniach dotyczących ustanowienia służebności przesyłu oraz w postępowaniach administracyjnych dotyczących budowy i remontów sieci przesyłowych. Reprezentuję strony w procesach cywilnych, administracyjnych, a także w negocjacjach. Wieloletnie doświadczenie pozwala mi dobrze rozumieć interesy zarówno właścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorców przesyłowych. Posiadam także uprawnienia mediatora i dążę do zwiększenia roli mediacji w sprawach przesyłowych, aby bez potrzeby nie narażać klientów na długotrwałe i kosztowne procesy sądowe. Doskonała znajomość orzecznictwa i metodologii wyceny prawa służebności pozwala mi występować w roli obiektywnego specjalisty, który potrafi znaleźć rozwiązanie korzystne dla obu stron sporu.

Odszkodowania


Miałeś wypadek komunikacyjny, potknąłeś się na nierównym chodniku, poślizgnąłeś się na nieodśnieżonej drodze? A może padłeś ofiarą błędu medycznego lub miałeś wypadek przy pracy? W niemal wszystkich tych i podobnych sytuacjach należy się Tobie stosowne odszkodowanie za poniesione straty i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Jeżeli nie jesteś pewien czy możesz ubiegać się o rekompensatę lub nie wiesz jaka powinna być jej wysokość, chętnie pomogę Ci odpowiedzieć na te pytania. Poprowadzę dla Ciebie postępowanie likwidacyjne przed ubezpieczycielem, a w razie potrzeby będę reprezentowała Twój interes przed sądem. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych pozwoli mi zawalczyć o najwyższą możliwą rekompensatę za Twoje szkody.

Ubezpieczenia


Jeżeli masz problem z wyegzekwowaniem odszkodowania z polisy majątkowej lub osobowej, chętnie pomogę Ci sporządzić odwołanie od niezadowalającej decyzji. Ocenię czy nastąpiły warunki do wypłaty odszkodowania oraz wskażę Ci jaka powinna być jego wysokość.

A może wykupiłeś produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny („poliso-lokata”) i nie wiesz jak wycofać swoje środki, nie narażając się na zapłatę wysokich opłat likwidacyjnych? Pomogę Ci w prowadzeniu negocjacji z zakładem ubezpieczeń. Ocenię także czy zakupiony przez Ciebie produkt zawiera klauzule niedozwolone i w razie potrzeby będę reprezentować Cię w postępowaniu sądowym o zwrot nienależnie pobranych opłat.

Prawa człowieka


Prawa człowieka i ich ochrona na szczeblu międzynarodowym, to trudny temat, którego podejmuje się niewielu prawników. Postanowiłam wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów w tym zakresie. Mam doświadczenie w sporządzeniu skarg indywidualnych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w szczególności w sprawach dotyczących problematyki ochrony prawa własności. Jeżeli Twoje prawa zostały naruszone, a wyczerpałeś już krajowe środki ochrony, pomogę Ci ocenić czy doszło do naruszenia przepisów Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i przeanalizuję przesłanki skierowania Twojej sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.