O MNIE

Jestem radcą prawnym. Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, a następnie odbyłam aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Obecnie prowadzę własną kancelarię w Toruniu.

Przez kilka lat współpracowałam z Kancelariami prowadzącymi sprawy odszkodowawcze oraz postępowania z zakresu służebności przesyłu. Od roku 2014 zajmowałam stanowisko kierownika ds. służebności przesyłu.

Moje specjalizacje to prawo rzeczowe, ochrona prawa własności, dochodzenie roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych oraz obrona dłużników przed niesłusznie prowadzoną egzekucją. Zajmuję się bieżącym doradztwem prawnym klientów indywidualnych, biznesowych oraz spółdzielni. Zastępuję klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym oraz sporządzam pisma procesowe na każdym etapie postępowania.

Od kilku lat koncentruję się na prowadzeniu spraw z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń. Posiadam także uprawnienia mediatora i dążę do zwiększenia roli mediacji w rozwiązywaniu sporów, aby bez potrzeby nie narażać klientów na długotrwałe i kosztowne procesy sądowe.

Zapraszam serdecznie do kontaktu oraz współpracy!