PRAWA CZŁOWIEKA

Prawa człowieka i ich ochrona na szczeblu międzynarodowym, to trudny temat, którego podejmuje się niewielu prawników. Postanowiłam wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów w tym zakresie. Mam doświadczenie w sporządzeniu skarg indywidualnych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w szczególności w sprawach dotyczących problematyki ochrony prawa własności.

Jeżeli Twoje prawa zostały naruszone, a wyczerpałeś już krajowe środki ochrony, pomogę Ci ocenić czy doszło do naruszenia przepisów Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i przeanalizuję przesłanki skierowania Twojej sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.