Przyczynienie? Nie, jeśli pracownik spełniał polecenie służbowe

Pracownikowi (zwłaszcza niedoświadczonemu), który nie odmówił wykonania niebezpiecznego polecenia służbowego, a następnie doznał wypadku przy pracy, nie można przypisać przyczynienia do szkody. Sąd nie może na tej podstawie zmniejszyć należnego pracownikowi zadośćuczynienia. Takie wnioski płyną z bardzo ciekawego uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 15 maja 2019 r., II CSK 146/18. Zachęcam do lektury TUTAJ.