Wstrzymanie wykonania decyzji? Sam wniosek nie wystarczy.

Na mocy decyzji administracyjnej, moim klientom przyznano wysokie odszkodowanie za wybudowany na ich działce słup energetyczny. O sprawie pisałam już wcześniej TUTAJ. Przedsiębiorca przesyłowy zaskarżył decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wniósł jednocześnie o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W odpowiedzi na skargę zwróciłam uwagę, że przedsiębiorca w żaden sposób swojego wniosku …