Trybunał Konstytucyjny sygnalizuje lukę w prawie

W niedawnym wpisie poskarżyłam się na bezczynność Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasiedzenia służebności przesyłu. Wracam z urlopu i co widzę? Postanowienie w sprawie P 7/17, umarzające postępowanie z uwagi na niedopuszczalność wydania wyroku.

Jednocześnie z umorzeniem postępowania, Trybunał wydał postanowienie sygnalizacyjne pod sygnaturą S 5/18. Wskazał Sejmowi i Senatowi na istnienie uchybień w prawie, których usunięcie jest niezbędne. TK ostrzegł, że w braku prawnego rozstrzygnięcia kwestii zasiedzenia służebności przesyłu, może wydać w przyszłości orzeczenie merytoryczne.

W uzasadnieniu postanowienia Trybunał podkreślił także, że sądy powszechne mają obowiązek stosować wykładnię przyjazną Konstytucji. Zachęcam do lektury https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?sprawa=20932&dokument=17321