UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia

Jeżeli masz problem z wyegzekwowaniem odszkodowania z polisy majątkowej lub osobowej, chętnie pomogę Ci sporządzić odwołanie od niezadowalającej decyzji. Ocenię czy nastąpiły warunki do wypłaty odszkodowania oraz wskażę Ci jaka powinna być jego wysokość.

A może wykupiłeś produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny („poliso-lokata”) i chcesz wycofać swoje środki, nie narażając się na zapłatę wysokich opłat likwidacyjnych? Pomogę Ci w prowadzeniu negocjacji z zakładem ubezpieczeń. Ocenię także czy zakupiony przez Ciebie produkt zawiera klauzule niedozwolone i w razie potrzeby będę reprezentować Cię w postępowaniu sądowym o zwrot nienależnie pobranych opłat.