ODSZKODOWANIA I UBEZPIECZENIA

Od pierwszego roku aplikacji prawniczej zajmuję się prowadzeniem spraw z zakresu ubezpieczeń i odszkodowań. Jeśli masz problem z wyegzekwowaniem odszkodowania ze polisy majątkowej lub osobowej, chętnie pomogę Ci sporządzić odwołanie od niezadowalającej decyzji.

A jeśli nie byłeś ubezpieczony i uległeś nieszczęśliwemu wypadkowi? Potknąłeś się na nierównym chodniku, poślizgnąłeś się na nieodśnieżonej drodze? Padłeś ofiarą błędu medycznego lub miałeś wypadek przy pracy? Pamiętaj, że w takich sytuacjach należy się Tobie stosowne odszkodowanie za poniesione straty i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Jeżeli nie jesteś pewien czy możesz ubiegać się o rekompensatę lub nie wiesz jaka powinna być jej wysokość, chętnie pomogę Ci odpowiedzieć na te pytania. Poprowadzę dla Ciebie postępowanie likwidacyjne, a w razie potrzeby będę reprezentowała Twój interes przed sądem.

A może wykupiłeś produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny („poliso-lokata”) i chcesz wycofać swoje środki, nie narażając się na zapłatę wysokich opłat likwidacyjnych? Pomogę Ci w prowadzeniu negocjacji z zakładem ubezpieczeń. Ocenię także czy zakupiony przez Ciebie produkt zawiera klauzule niedozwolone i w razie potrzeby będę reprezentować Cię w postępowaniu sądowym o zwrot nienależnie pobranych opłat.